HiKOKI(ハイコーキ / 日立工機)インパクトドライバー FWH7DL

HiKOKI(ハイコーキ / 日立工機)インパクトドライバー FWH7DL

HiKOKI(ハイコーキ / 日立工機)インパクトドライバー FWH7DL

を買取させていただきました。
(買取金額:3,000円)