HiKOKI(ハイコーキ / 日立工機) CK14DSAL ディスクグラインダ

HiKOKI(ハイコーキ / 日立工機) CK14DSAL ディスクグラインダ

HiKOKI(ハイコーキ / 日立工機)14.4V ディスクグラインダ CK14DSAL 中古

を買取させていただきました。
(買取金額:7,000円)